Guangzhou Studio

Visit us

Guangzhou Studio
Shop 101-North,Blk 3,GTLAND Mall
No.53 Huacheng Ave
Guangzhou 510623
China

CN

Contact us

Phone: +86 20 380 112 00
Phone: +86 020 3801 1200
Fax: +86 020-3801 1201

E-mail: enquiry@poggenpohl.com.cn

www.guangzhou.poggenpohl.com
Poggenpohl Studio Contact

Opening Hours

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Poggenpohl Guangzhou