Poggenpohl Houston

AIA Houston Home Tour

AIA Houston Home Tour

Poggenpohl is participating in the AIA Houston Home Tour October 20-21.
Samantha Garrido designed the kitchen for Poggenpohl Houston.

https://aiahouston.org/v/site-home/Home-Tour/3t/

Read more about AIA Houston Home Tour